Nyheder

Fra Good til Great.

Hos Superwood har man altid troet på, at træ er verdens bedste og mest bæredygtige byggemateriale.

Mange taler om EPD’er og LCA’er i forlængelse af de kommende krav til mere dokumentation om bæredygtigt byggeri. Superwood fik sin første EPD tilbage i 2002, opnåede i 2003 at modtage EU’s miljøpris, blev FSC®-certificeret i 2011 og fik en Co2-neutral produktion i 2021. Hvad så nu ..?

Den der lever stille, lever godt … er ikke et fremmed udtryk for Ole Dalsgård, administrerende direktør for Superwood, ej heller for Sofie Mora Kristensen, der har ansvaret for at koordinere virksomhedens CSR og miljø-aktiviteter. Begge er rolige og sindige jyder, der ikke råber op om egne fortræffeligheder i særlig høj grad. Men en ting, de begge gerne vil fortælle om, er Superwoods kontinuerlige udvikling mod en større grad af cirkularitet i sin værdikæde lige fra skovning, forædling, spild, endeligt produkt og end-of-life eller bortskaffelse, som det hedder på godt jysk.

Hos Superwood har man altid troet på, at træ er verdens bedste og mest bæredygtige byggemateriale, hvis det bliver behandlet ordentligt. Så det har man besluttet sig for at gøre hos Superwood. Det er faktisk under den præmis, virksomheden blev født ind i, for to årtier siden.

Sofie, Ole og Superwood hilser alle branchens klimavenlige tiltag, strategier og omstilling til mere klimavenlige forretningskoncepter mere end velkommen.

“… jo flere, der er med på den dagsorden, desto hurtigere og mere effektivt, kan vi ændre fremtiden til bedre udsigter for de kommende generationer, der skal bo her …”, siger Sofie, der i øvrigt lige er blevet mor til en repræsentant for næste generation.

Udfordringen for Superwood er imidlertid en ganske anden.

Kerneproduktet, arkitekttegnet facadebeklædning, er et med sin unikke og patenterede gennemimprægnerede teknologi et af de mere holdbare produkter på markedet. Man har investeret massivt i produktionen, således at alt bortset fra skovningen foregår på matriklen i Hampen, hvilket betyder fuld kontrol i alle faser. Træet er selvfølgelig FSC- og PEFC-certificeret, og ikke nok med det, så har Superwood opnået en samlet Cradle to Cradle Certified® Gold, samt Platin vurdering i Material Health og Water Stewardship, som en del af det internationalt anerkendte certificeringsprogram Cradle to Cradle Certified® Products Program.

”Vi er enormt glade og stolte for denne anerkendelse af vores arbejde for at gøre imprægneret træbeklædning bæredygtigt. Hele vores virksomhed er født ud af en tanke om at optimere bæredygtighed – og samtidig også at skabe et produkt, der er ekstremt holdbart.”

Siger Ole Dalsgård i forbindelse med certificeringen i 2021.

Superwoods kunne allerede i 2021 dokumentere, at produktionen var Co2-neutral. En stor milepæl og et mål i sig selv for virksomhedens udvikling. Men det er ikke nok for Superwood.

De næste skridt bliver definerende for selskabet.

“Det forpligter at gå forrest, og Sofie, Ole og team er da også klar med en plan, strategi og en håndfuld helt konkrete målsætninger, man vil løbe målrettet efter og igen håbe på at andre og branchen vil gå i samme retning for både samfund, klima og fremtidens skyld.

Man er allerede igang med og er nået langt i forhold til at anvende spild og frasortering fra produktionen. Et projekt, der involverer både gode kernekunder som STARK, borgere på kanten af arbejdsmarkedet og masser af spændende anvendelsesmuligheder for træet. Design for re-assembly, altså det at man designer produkterne på en måde, så de kan skilles fra hinanden igen, når de er udtjent med genanvendelse som mål, er allerede igang. Ligesom man målrettet forbereder sig på at møde de kommende krav i forbindelse med kortlægning af emmissioner og rapportering efter ESG-nøgletallene.

Men en af de mest synlige aktiviteter og tiltag er også en af dem, der skal tage Superwood fra “good” til “great” på rejsen. Selskabet vil i fremtiden ikke bare være Co2-neutral. De vil igen vise vejen og være “klima-positive” – det vil sige, at man rent faktisk vil optage mere Co2 fra atmosfæren, end man udleder.

Dette skal foregå via en “Folkeskov”, nærmere beskrevet som investering i opdyrkelsen af ny og bæredygtig skov. Ny skov tilgængelig og til glæde for alle. Ny skov, der udmærker sig ved at være en eminent måde at indfange og lagre Co2 fra atmosfæren, samtidig med at vi sikrer rekreative områder til kommende generationer.

Det første tiltag og pilotprojekt er allerede sat igang i Finland og man vil hos Superwood fortsætte udviklingen frem mod 2030, hvor planen er, at man kan fortælle omverdenen, at det godt kan lade sig gøre at bygge en klimapositiv overskudsgivende kommerciel træproduktion – det handler om vilje, dygtighed og respekt for træet og ikke mindst at gøre sig umage i alt, hvad man gør, som Superwood har gjort lige siden man i 1995 første gang satte ord på visionen om selvsamme.