Fra skov til hjem

Udskæring.

Vi forsøger at udvælge og købe den bedste udskæring fra savværkerne.

Udskæring

Vi gør os umage med at udvælge og købe den bedste udskæring fra savværkerne.

Brædderne er valgt fra en centerfri udskæring, ud fra et ønske om at undgå marvstrålen og ungdomsvedet i midten af stammen. Marvstrålen er blød og giver dårlig malingsvedhæftning samt revnedannelse. Ungdomsveddet har et uhomogent vækstforløb, der kan medføre skader under imprægneringsprocessen.
Valget af centerfri brædder giver et andet knastbillede end centerbrædderne, der sædvanligvis anvendes til træbeklædninger. Der er typisk større knaster og flere sorte og døde knaster. For at begrænse omfanget af sorte og store levende knaster, købes en ekstra god sortering på savværkerne, ligesom der sorteres under den interne kontrol i forarbejdningen hos Superwood.

Læs mere om Superwood og bæredygtighed