Fra skov til hjem

Sortering.

Vi samarbejder med savværkerne om at finde og vælge den bedste kvalitet.

Sortering

Vi sorterer for at sikre kvaliteten

Ved indgangen til produktionsanlægget sidder en såkaldt ”marvvender”, som vender hvert enkelt bræt, så det på facaden sidder rigtigt. Årringene i træet vil naturligt forsøge at strække sig ud, hvorfor de må sidde således at det ikke giver et ujævnt facadebillede.

Som noget helt enestående, passerer hvert enkelt Superwood bræt en scanner, som ser på brættet fra 8 sider og frasorterer evt. defekte brædder. Yderligere kan scanneren, via røntgen, sikre at brædder med evt. indre skader ikke ender ude på facaden.
Evt. skader kappes bort, så den bedste kvaliteten sikres.