Fra skov til hjem

Skoven.

Vi passer på skoven, er super-selektive i forhold til, hvor vores træ kommer fra og kun de bedste dele af stammen bliver i den sidste ende til verdens bedste Superwood-produkter og løsninger.

Verdens bedste gran

Det Nordiske Granbælte

De bedste vækstvilkår findes i Norden

At finde det helt rigtige område at skove Superwood-gran er en mission i sig selv. Det kræver viden og know-how. Fagspecialister har gennem årene fundet et område, de kalder Det Nordiske Granbælte. Området strækker sig over Norge, Sverige og Finland.

Kendetegnende for granbæltet er, at klimaforholdende er optimale i forhold til at opnå homogent og ensartet gran, der i den sidste ende sikrer at udtrykket og kvaliteten af vores slutprodukt lever op til den Superwood-standard, du forventer af os.

Skoven i tal

Fakta om Superwood og Det Nordiske Granbælte

155 mio. m3

Så mange m3 træ bliver skovet i det nordiske granbælte.
Hugsten er fordelt på henholdsvis Norge, med 10 milo. m3, Sverige med 80 milo. m3 og Finland med 65 milo. m3.

210,5 mio. m3

Selv om der skoves ca. 155 mio. m3 om året, er der en tilvækst af træer på ca. 210,5 mio. m3 om året. Træer som er med til oplagrer kulstof både i skovene og i varige træprodukter, hvorved CO2-indholdet i atmosfæren nedbringes.

PEFC-certificeret

Vi er PEFC-certificererede, fordi vi herigennem kan bidrage til at sikre naturen og de sociale forhold i de skove, som træet kommer fra.

62,5 mill ha

Så meget skovareal finders der, fordelt på Norge, Sverige og Finland. I Norge svarer det til er 38% af landarealet, i Sverige 60% af landarealet og Finland, "De 1000 søers land" (ca. 188.000 søer), er 74% af landarealet dækket af skov.

80 år

Gran er 80 år når det skoves og sendes til savværkerne, hvor det inddeles i top-, mellem- og rodstok. Her sorteres på topdiameter, kvalitet og eventuelt på længde.

1,1 ton CO2.

Så meget nedbringes CO2-udslippet til atmosfæren gennemsnitligt, for hver gang der anvendes 1 kubikmeter træ i stedet for andet byggemateriale.