Holdbarhed

Vi har mangedoblet holdbarheden for gran.

Gran hører som udgangspunkt til træsorter med lav holdbarhed. Superwood kan, som de eneste i verden, gennemimprægnere gran, hvorved træets holdbarhed øges markant. Læs mere om hvordan her.

Med tanke for miljøet skaber Superwood længere holdbarhed

Når vi gennemimprægnerer vores gran, foregår det i en patenteret højtryksproces, der har modtaget EUs Miljøpris. Resultatet er, at træet fortsat er lyst og tørt og har fået tilført ca. 1 gram træbeskyttelsesmiddel per bræt – hvilket er nok til at beskytte brættet fra yderst til inderst og forlænge holdbarheden betydeligt. Derved er Superwood en langvarig løsning, når der skal vælges facadebeklædning. På vores fabrik tilbyder vi også at male brædderne og dermed beskytte overfladen og yderligere forlænge holdbarheden.

Sådan adskiller vores holdbarhedsproces sig fra andre producenter

Her kan du se vores Direktør forklare, hvorfor gran ikke kan gennemimprægneres, og hvorfor det lige præcis er dét Superwood kan.

Se DTI’s seneste rapport om Superwood.

Bliv inspireret af byggeprojekter, der har brugt Superwood til at modstå tid, vind og vejr.

Disse imponerende referencer viser, hvordan Superwood har leveret enestående facadebeklædning, der efter 20 år stadig står virkelig smukt.

Vi har gennem årene konstateret, at Superwood-facaderne ikke kræver meget vedligehold, fordi der er tale om formstabilt kvalitetstræ, som derfor ikke laver revner m.m. i malingen. Vi har således kun måtte male facaden en gang mod nord og øst samt 2-3 gange mod syd og vest de sidste 20 år. Det kan vi sagtens leve med, og det er samtidig en vigtig pointe, at sørge for periodisk vedligehold gennem korrekt overfladebehandling, da træet ellers bliver misfarvet og nedbrudt i overfladen. Vedligehold er vigtigt at huske, hvis man vil bygge i træ…
Anders Chr. Haahr
Partner M.Sc. Milestone Pro

 

Vi laver holdbar facadebeklædning

Vi elsker at være træ-nørder. Vi tester også løbende vores produkter, både på vores eget site, og hos vores samarbejdspartner TEKNOS, der leverer vores transparente og heldækkende maling. Nedenfor har vi samlet en masse timelapses og billeder af patinering af forskellige profiler og farver over tid.

De 4 vigtigste holdbarhedsfaktorer

Træ er et organisk materiale, og derfor er tre faktorer afgørende for træets nedbrydning; valg af materiale, konstruktive forhold, klimapåvirkning og vedligehold. Vi ser fantastiske eksempler på trækirker, der har stået i 400 år. Det gør de, fordi de er bygget i det helt rigtige materiale, konstrueret på en fornuftig måde og står i det helt rigtige klima. Hvis man vælger det bedste materiale, med den mest beskyttende overfladebehandling og behandler overfladen så hyppigt som anbefalet, og samtidig bygger konstruktivt så vandet vises væk fra overfladen, har man dermed sikret de bedst mulige betingelser for sit byggeri.

Valg af trætype og holdbarhed

Træsorters holdbarhed angives i standarder, som kategoriseres fra 1-5 efter Durability Class skalaen. Gran hører som udgangspunkt til uimprægnerbare træsorter med lav holdbarhed, og hører til i Durability Class 4-5. Superwood kan, som de eneste i verden, gennemimprægnere gran, hvorved træets holdbarhed – og dermed klassificeringen – øges markant. Det foregår i en patenteret højtryksproces, der har modtaget EUs Miljøpris. Træet er fortsat lyst og tørt og har blot fået tilført ca. 1 gram træbeskyttelsesmiddel per bræt – nok til at beskytte brættet fra yderst til inderst og forlænge holdbarheden betydeligt, tilsvarende Durability Class 1.

Hvis man vælger et materiale med en høj holdbarhed, kan træets lange holdbarhed kompensere for et ønske om mindre vedligehold eller at bygge konstruktivt, fx uden udhæng, som vi ser i meget moderne arkitektur.

Overfladebehandling

Med en overfladebehandling kan man yderligere beskytte sin facadebeklædning. Vælger man en heldækkende maling i vores sortiment, beskytter den også yderligere mod råd – og trænedbrydende svamp.

Konstruktion

Når man arbejder med træ, handler det i høj grad om at bygge sig ud af fugtbetingede udfordringer. I bund og grund er det smart at følge de gamle byggeråd. Fx at bygge med drypnæse, udhæng, og designe sin facade så man kan skifte nedbrudte brædder ud med tiden.