Fra skov til hjem

Kløvning.

Fra håndarbejde til fuldautomatik

De indledende øvelser

Kvalitetssortering og kløvning

Fra håndarbejde til fuldautomatik

Superwood hentes fra ”granbæltet” i Norge, Sverige og Finland, hvor de langsomt voksende træer giver en god og ensartet kvalitet. Vi samarbejder med de bedste savværker, som kan sortere således at Superwood får det optimale råtræ.
Når træet ankommer til Superwood testes at fugten er korrekt, ift. imprægneringsprocesssen. Efterfølgende bliver træet kløvet i de ønskede dimensioner, inden det sendes videre til gennemimprægnering.