Født til fremtiden

Vi tænker og udvikler cirkulært.

Superwood er født ud af et ønske om at beskytte verdens bedste byggemateriale, træ. Vi er overbeviste om, at øget anvendelse af træ i byggeriet er en del af løsningen på den globale opvarmning og vi går gerne forrest.

Træ binder CO2 mens det vokser. I vores højteknologiske imprægneringsproces genanvender vi CO2 fra andre processer, til at forlænge træets levetid. Den afsluttende proces, frem mod Verdens Bedste Bræt, foregår i vores CO2 neutrale produktionslinje. Når brættet ikke længere tjener sit oprindelige formål, kan det genanvendes til nye formål, eller bortskaffes som alm. brændbart affald. Så vi både tænker og udvikler cirkulært.
Ole Dalsgård Nielsen
Superwood
Vi har en plan - og vi er godt på vej.

Priser og certificeringer.

Hele vores produktion er tænkt, tegnet og født med bæredygtighed som ufravigeligt omdrejningspunkt. Derfor søger vi også konsekvent at udfordre vores produktionsmetoder og holde os ajour med certificeringer, internationale standarder og byggematerialer. Så det var med stor begejstring, at vi allerede tilbage i 2001 modtog EUs Miljøpris for bæredygtige processer. Det gav os blod på tanden og fortalte os, at projektet var rigtigt.

Superwood blev født omkring ønsket om et bæredygtigt alternativ til konventionel imprægneret træ.

Om det var skovning, forarbejdningsproces, holdbarhed, imprægnering, transport, energiforbrug eller spild, har alt vi har besluttet, udviklet og implementeret på rejsen været med bæredygtighed som udgangspunkt.

Superwood er FSC®-certificeret. Når du køber FSC-mærkede produkter, er du med til at sikre gode sociale vilkår og biodiversitet i skove verden rundt.

Mere om FSC certificering
Cradle to Cradle

Bæredygtigt behandlet træbeklædning

Vi tror på, at træ er verdens bedste byggemateriale, når det bliver behandlet korrekt. Derfor er vi meget stolte over at modtage en guldcertificering for vores fremstillingsproces af behandlet træ, og endda platin i den individuelle kategori ”Material Health”, fra det internationalt anerkendte Cradle to Cradle Certified® Products Program.

Cradle to Cradle certificeringen har givet os mod på meget mere. Derfor har vi allerede fokus på de næste skridt i den fortsatte udvikling for at gøre træ i byggeriet endnu mere ideelt.

Læs mere om Cradle to Cradle her
Det hele kører i ring

Energi, vand og opvarmning.

Det er ikke ligemeget hvor energien kommer fra, og hvordan den bliver brugt

Vi har samlet alle forarbejdningsprocesser i ét anlæg centralt i Danmark. På den måde bruger vi så lidt energi på transport som overhovedet muligt.

Vi vil også have et CO2 neutralt varmeforbrug i anlægget, så vi har bygget vores eget biobrændselsanlæg. Anlægget fodres med træspåner fra produktionen, så vores procesvarme trækker ikke på eksterne kilder. Selv når maleanlægget rengøres, renser og genanvender vi vandet.

Det synes vi er både smart og bæredygtigt.

Læs mere om vores EPD
Cirkulær materialeanvendelse

Vi fremskynder den cirkulære materialeanvendelse.

Vi arbejder konstant for at blive endnu mere bæredygtige.
Derfor er vi medlemmer af THE UPCYCL.

Sammen med THE UPCYCL cirkulerer vi vores uudnyttede restmaterialer fra vores produktion over til andre virksomheder. Vi forlænger dermed materialernes livscyklus i forsyningskæderne til gavn for både miljø og bundlinje.

Med stolthed deltager vi i et fællesskab, som samarbejder for en ansvarlig anvendelse af materialer gennem stærke partnerskaber for bæredygtig udvikling.

Fordi vi kun kan være cirkulære sammen.

Læs mere om initiativet her
Verdensmålene

Sådan arbejder vi konkret med Verdensmålene.

Vi arbejder i helheder, konkrete, tidsafgrænsede og målbare målsætninger og tænker relevante Verdensmål ind i vores arbejde – med fokus på både klima, spild, produktion, skovbrug og selvfølgelig socialt ansvar.

Mere om verdensmålene
Reducér, giv videre eller genanvend

Emballage, spild og affald.

Fuld cirkel. Det er vores mål for bæredygtig produktion. Vi er der ikke helt endnu – men vi er på vej.

Alle vores træspåner og savsmuld fra forarbejdningen bruger vi til opvarmning af vore procesanlæg.

Alle de brædder, der frasorteres i vores kvalitetskontrol, skal ikke ende som brændsel. Enten kapper vi skaderne bort, så vi igen får førsteklasses produkter. Eller vi giver de frasorterede brædder videre, så de tjener et godt formål på eksempelvis festivaler eller i skoler.

Vi arbejder også på at nedbringe vores emballageforbrug. Eksempelvis har vi bygget en løsning med 1000 liters tanke til vores maleanlæg, som afløser de hidtidige 18 liters metalspande.

Vi passer på og gør os umage, men det kan gøres endnu bedre – og vi er på vej.

Supergood konkurrencen

Vind gratis træ til dit næste sociale projekt

Som en del af vores strategi og som en virksomhed der tilstræber mere bæredygtighed i hele vores forretning, sikrer vi, at vores frasorterede træ fra produktionen, bliver brugt til noget værdifuldt.

Under konceptet “Supergood” forener vi social ansvarlighed og fornuftig brug af ressourcer og giver træet væk til projekter, der gør en positiv forskel for mennesker og i bedste tilfælde flugter med netop de Verdensmål, vi i forvejen fokuserer på.

Mere om Supergood
Ja, det skal handle om bæredygtighed. Vi tror på, at mere træ i byggeriet kan være en af nøglerne til at løse klimaudfordringerne. Derfor skal vi oppe os og gå forrest. Og vi tror på, at der er kunder, der har lyst til at omgive sig med vores flotte og bæredygtige løsninger i træ.
Ole Dalsgård Nielsen
Adm. direktør, Superwood