Født til fremtiden

Vi tænker og udvikler cirkulært.

Superwood er født ud af et ønske om at beskytte verdens bedste byggemateriale, træ. Vi er overbeviste om, at øget anvendelse af træ i byggeriet er en del af løsningen på den globale opvarmning og vi går gerne forrest.

Træ binder CO2 mens det vokser. I vores højteknologiske imprægneringsproces genanvender vi CO2 fra andre processer, til at forlænge træets levetid. Den afsluttende proces, frem mod Verdens Bedste Bræt, foregår i vores CO2 neutrale produktionslinje. Når brættet ikke længere tjener sit oprindelige formål, kan det genanvendes til nye formål, eller bortskaffes som alm. brændbart affald. Så vi både tænker og udvikler cirkulært.
Ole Dalsgård Nielsen
Superwood
Cradle to Cradle

Bæredygtigt behandlet træbeklædning

Vi tror på, at træ er verdens bedste og mest bæredygtige byggemateriale, når det bliver behandlet korrekt. Derfor er vi meget stolte over at modtage en guldcertificering for vores fremstillingsproces af behandlet træ, og endda platin i den individuelle kategori ”Material Health”, fra det internationalt anerkendte Cradle to Cradle Certified® Products Program.

Cradle to Cradle certificeringen har givet os mod på meget mere. Derfor har vi allerede fokus på de næste skridt i den fortsatte udvikling for at gøre træ i byggeriet endnu mere ideelt.

Læs mere om Cradle to Cradle her
Det hele kører i ring

Energi, vand og opvarmning.

Det er ikke ligemeget hvor energien kommer fra, og hvordan den bliver brugt

Vi har samlet alle forarbejdningsprocesser i ét anlæg centralt i Danmark. På den måde bruger vi så lidt energi på transport som overhovedet muligt.

Vi vil også have et CO2 neutralt varmeforbrug i anlægget, så vi har bygget vores eget biobrændselsanlæg. Anlægget fodres med træspåner fra produktionen, så vores procesvarme trækker ikke på eksterne kilder. Selv når maleanlægget rengøres, renser og genanvender vi vandet.

Det synes vi er både smart og bæredygtigt.

Læs mere om vores EPD-Certificering
Cirkulær materialeanvendelse

Vi fremskynder den cirkulære materialeanvendelse.

Vi arbejder konstant for at blive endnu mere bæredygtige.
Derfor er vi medlemmer af THE UPCYCL.

Sammen med THE UPCYCL cirkulerer vi vores uudnyttede restmaterialer fra vores produktion over til andre virksomheder. Vi forlænger dermed materialernes livscyklus i forsyningskæderne til gavn for både miljø og bundlinje.

Med stolthed deltager vi i et fællesskab, som samarbejder for en ansvarlig anvendelse af materialer gennem stærke partnerskaber for bæredygtig udvikling.

Fordi vi kun kan være cirkulære sammen.

Læs mere om initiativet her
Reducér, giv videre eller genanvend

Emballage, spild og affald.

Fuld cirkel. Det er vores mål for bæredygtig produktion. Vi er der ikke helt endnu – men vi er på vej.

Alle vores træspåner og savsmuld fra forarbejdningen bruger vi til opvarmning af vore procesanlæg.

Alle de brædder, der frasorteres i vores kvalitetskontrol, skal ikke ende som brændsel. Enten kapper vi skaderne bort, så vi igen får førsteklasses produkter. Eller vi giver de frasorterede brædder videre, så de tjener et godt formål på eksempelvis festivaler eller i skoler.

Vi arbejder også på at nedbringe vores emballageforbrug. Eksempelvis har vi bygget en løsning med 1000 liters tanke til vores maleanlæg, som afløser de hidtidige 18 liters metalspande.

Vi passer på og gør os umage, men det kan gøres endnu bedre – og vi er på vej.

Vi har en plan - og vi er allerede foran

Priser og certificeringer.

Hele vores produktion er tænkt, tegnet og født med bæredygtighed som ufravigeligt omdrejningspunkt. Derfor har vi alle officielle og relevante mærker og certificeringer.

Superwood blev født omkring ønsket om et bæredygtigt alternativ til konventionel imprægneret træ. Så det var med stor begejstring, at vi allerede tilbage i 2003 modtog EUs Miljøpris for bæredygtige processer. Det gav os blod på tanden og fortalte os, at projektet var rigtigt.

Om det var skovning, forarbejdningsproces, holdbarhed, imprægnering, transport, energiforbrug eller spild, har alt vi har besluttet, udviklet og implementeret på rejsen været med bæredygtighed som udgangspunkt.

Derfor blev vi også enormt stolte, da vi, i starten af juni 2021, modtog en imponerende guldcertificering for vores imprægnerede træprodukter fra det internationalt anerkendte certificeringsprogram Cradle to Cradle Certified® Version 3.1.

I to af de fem individuelle kriteriekategorier, herunder ”Material Health”, modtog vi desuden Platin, den højst opnåelige certificering. Vores malede brædder blev ligeledes tildelt Cradle to Cradle Certified® Bronze.

Superwood er FSC®-certificeret. Det sikrer, at du ved, at vi har gjort os umage med at levere så rene og fremtidsorienterede løsninger til markedet.

Mere om FSC certificering
Ja, det skal handle om bæredygtighed. Vi tror på, at mere træ i byggeriet kan være en af nøglerne til at løse klimaudfordringerne. Derfor skal vi oppe os og går forrest. Og vi tror på, at der er kunder, der har lyst til at omgive sig med vores flotte og bæredygtige løsninger i træ.
Ole Dalsgård Nielsen
Adm. direktør, Superwood