Bølgeprofil med bløde former. Klassisk fer og not samling

Tegning af SW13 Bølge-profil 35 x 96 mm

Bølgeprofilet er tænkt som lodret beklædning, hvor det giver mulighed for smukke hjørnesamlinger. Kan også bruges vandret. Ideen til bølgeformen udspringer af tanken om bæredygtigt design. De smukke, bløde former minder om effekten af tidens tand – både smukt og æstetisk. Profilet vil passe godt til et patineret udtryk. Bølgeprofilet er udviklet af Helen & Hard Architects, Stavanger. Profilet er designbeskyttet. Alle profiler kan bestilles umalet, samt malet i farve efter ønske.

Vi gør opmærksom på, at ønskes en anden farve end sort, kan dette tilbydes ved min. 125 m2.

Se produktdetaljer

SW13 Helen & Hard, BØLGEN

Bølgeprofil med bløde former. Klassisk fer og not samling

Få et tilbud.

holdbarhedsikon
Mangedoblet holdbarhed

Superwoods brædder holder mange gange længere end ubehandlet gran. Det er dokumenteret. En klar fordel både økonomisk og i forhold til bæredygtighed. En traditionel trykimprægnering presser kun beskyttelsen ind i granens overflade. Derfor har træet kun begrænset beskyttelse.
Sådan er det ikke med Superwood. Her sikrer en helt unik og patenteret teknologi, at brættet er beskyttet hele vejen ind i det inderste. Det betyder, at det holder længere – og sikrer en unik beskyttelse mod råd og svamp.

Ikon der symboliserer bæredygtighed
Bæredygtig imprægnering

Superwood har modtaget EU’s Miljøpris. Den patenterede gennemimprægnering er miljøvenlig og skånsom, da den foregår uden brug af tungmetaller og opløsningsmidler. Der anvendes blot 120 gram imprægneringsmiddel pr. kubikmeter træ. Det svarer til at der inde i hvert bræt er fastgjort ca. 2 gram imprægneringsmiddel – som mangedobler brættets levetid. Det er bæredygtigt!
Spåner og savsmuld fra vores høvle og sav bliver i vores biobrændselsanlæg til varme til imprægneringsprocessen. Og strømmen til processen kommer fra vindmøller. Så imprægneringsprocessen er som de øvrige processer hos Superwood CO2-neutral.
Bæredygtighed er en fordel for alle, der bekymrer sig om miljøet. Og for os er bæredygtighed summen af den behandling træet får og holdbarheden af de bygninger, træet skal beklæde. Samtidig er bæredygtige materialer en fordel for alle, der gerne vil bygge og bo sundt og rart.

Ikon der forestiller en malerpinsel i orange
Nem vedligeholdelse

Superwoods unikke holdbarhed sikrer dig mere fritid og mindre arbejde. Der er ganske enkelt mindre vedligeholdelse og reparation ved Superwood. En klar fordel. Gennemimprægneringen sikrer markant længere holdbarhed. Efter imprægneringen ru-høvles brædderne og får en struktur, som ligner savet træ. Det betyder, at den harpiks, som trænger ud i overfladen under imprægneringsprocessen, høvles bort. Samtidig høvles der mikro-riller overalt i overfalden – også på knaster. Det giver optimal malingsvedhæftning og længere intervaller mellem vedligeholdelse.

Vedligeholdsikon
Nem montage

Det er en klar fordel, når noget er nemt og behageligt at arbejde med. Det er Superwood. Superwoods gennemimprægnering ændrer ikke på træets naturlige egenskaber som farve eller fugtindhold - kun holdbarheden. Træet er lyst og tørt – derfor er det let at håndtere, bearbejde, montere og male. Og det er helt fri for klistrende harpiks i overfladen. Når du saver og høvler, er ”nye overflader” stadig beskyttet – og så er det en ren fornøjelse, at arbejde med de gennemtænkte profiler. Superwoods gennemimprægneringen foregår ikke på væskeform og derfor er brædderne tørre og lette ved levering. Samtidig er harpiksen trængt ud af overfladen i imprægneringsprocessen og efterfølgende høvlet af.

Ikon af træbrædder
Arkitekt tegnede profiler

Smukke træprofiler giver mange muligheder. Med Superwood får du valget mellem flere smukke profilbrædder - fra standard til arkitekttegnede profiler, der er udviklet specielt for Superwood. Det brede sortiment giver dig mulighed for at skabe en helt unik træfacade eller anden form for træbeklædning. Både de lodrette og vandrette profiler er tegnet, så de er lette at arbejde med - og så de forener æstetikken med høj holdbarhed. Alle profiler høvles på vores egen fabrik, hvor vi har løbende kvalitetssortering.

Ikon af diamant som symbol på finish, fordi vi skåner miljøet
Flot finish

Smukke og naturlige materialer skaber glæde. Derfor er det en mærkbar fordel at bo i et hus, der er beklædt med træ i unikke og smukke profiler. Den flotte finish og den lange holdbarhed er også en fordel, hvis huset en dag skal sælges.
Superwood er FSC-certificeret grantræ fra udvalgte nordiske skove. Efter udskæring scannes hvert enkelt bræt med 8 kameraer, herved sikres høj kvalitets sortering. Vi tilbyder et bredt sortiment fra standardprofiler til arkitekttegnede profiler, hvor der er tænkt i både praktiske og æstetiske detaljer. Og vi kan male i alle regnbuens farver, også transparente. Det giver helt unikke muligheder for at skabe smuk og individuel facadebeklædning.

Fra skov til hjem

Få hele historien om Verdens Bedste Bræt.

Vi er født ud af ønsket om at skabe noget, der ikke eksisterede i forvejen, en procesteknologi og et anlæg. der kan gennemimprægnere grantræ. Et holdbart og bæredygtigt alternativ til traditionel vacuum- og trykimprægnering. Uden tungmetaller og med minimalt brug af imprægneringsmiddel. Vi er fortsat de eneste i verden, der behersker denne teknologi.

Kom med på træets rejse