SW09 KLEMLISTE

Denne profil leveres ikke malet fra fabrik.
Eneste godkendte alternativ til trykimprægnerede (NTR A/B)
afstandslister /Klemlister