Etableringsår
Opført 2007
Lokation
Ebeltoft
Materialer
SW01 AART
Farver
Sort
Arkitekt
Tegnestuen B19 i samarbejde med Moe & Brødsgård A/S

Byggeriet er placeret vinkelret på havnefronten, så havet og byen stadig har visuel forbindelse. Der går en offentlig sti gennem bebyggelsens midte og kobler sig på den offentlige promenade og det grønne, rekreative område langs havnefronten. Vandet er trukket ind mellem husene ved at anlægge en kanal fra havnebassinet, der bevæger sig ind midt i bebyggelsens grønne fællesareal med en anløbsplads for både.
Det anvendte profil er udviklet specielt til projektet.