Materialer
SW01 AART
SW04 BRÆDDER
Farver
Ubehandlet
Sort
Arkitekt
Kristian Olesen, kristian_olesen@yahoo.dk

Spændende kolonihavehus ved Brabrand Sø
En blanding af forskellige Superwood profiler giver kolonihavehuset et spændende facadeudtryk.