SW02 TGU

Profilet overholder kravet til klasse 2 beklædning uden begrænsning til bagvedliggende hulrum.
• Specialprofiler sælges i hel pakker svarende til ca. 5m3
• Standardfarver sort, kul og zink.
• Opstillingsgebyr ved maling af farver efter ønske.